Зъбни импланти

Медицинският термин „имплантология“ обозначава действаща и активно развиваща се област в денталната медицина. Това е процес на хирургическа намеса в устната кухина на пациента, с цел да се заменят липсващите зъби.

С медицинките термини „имплантат“или „имплант“ се обозначава изкуствен корен от титан. Той се поставя и навива оперативно в костта на мястото на липсващия зъб, където ще бъде фиксирана коронката.

От друга страна, терминът "имплантиране" се определя като интегриране (срастване) с околната костната тъкан. След процеса на зарастване на импланта с помощта на различни устройства, се поставя избраната коронка. Коронката може да бъде металокерамична или без съдържание на метал. Всичко това определя стойността на зъбните импланти.

Видове на имплантиране

На практика се използват два вида протезиране на импланти:
- одноетапно имплантиране, при което протезирането се извършва веднага след хирургичната намеса;
- двуетапно, при което поставянето на импланти се извършва с отсрочено протезиране след пълното зарастване на венците.

Имплантирането може да помогне за решаване на редица проблеми:

- при липсата на един зъб няма да има необходимост да се засягат съседните зъби, като се поставят под коронката на зъба и се премахват нервите.
- при липсата на няколко зъба сменяемите протези или мостове могат да бъдат заменени с подходящи импланти.
- при пълна липса на зъби могат да се поставят импланти като опора за сменяема протеза или за несменяеми протезни конструкции.

Предимства на имплантите

Имплантирането към настоящия момент се смята за най-надежден и траен способ за протезиране. Той има безспорни предимства в сравнение с другите методи на протезиране:
- възможност за имплантиране на челюстните несменяеми конструкции, дори и при пълната липса на зъби или по-голямата им част.
- няма необходимост от обработка на съседните зъбите.
- импланти могат да служат като опора за за сменяеми зъби при отсътствие на собствени зъби, създавайки надеждна фиксация.
- наличието на импланти създава правилно разпределение на натоварването между зъбите по време на дъвчене.
- след имплантиране запазват собствените зъби, като отнема от тях излишна тежест и по този начин ги предпазва от неизбежно унищожаване.
- цената на зъбните импланти е съпоставима с други начини на протезиране.
- максимално запазване на вкусовите усещания, за разлика от другите видове протези.
- естетическо съвършенство.