Плазмолифтинг


Plasmolifting™ в стоматологията е съвременна и безопасна процедура, позволяваща локално стимулиране на регенерацията на тъканите премахва възпалителния процес на пародонта и подпомага естественото възстановяване на цвета, формата и структурата на венците и костната тъкан.

Как работи Plasmolifting™:
В основата на процедурата Plasmolifting™ лежи патентован метод на обработка на кръвта на пациента с помощта на специален набор от вакумни биотехнологични епруветки и особен принцип за центрофугиране. В резултат на това се получава инжекционна форма на аутоплазма, съдържаща тромбоцити, която се явява като продукт за въвеждане в тъканите на пародонта.
Аутоплазма - това е високоефективен биологичен стимулатор на процесите на регенерация, съдържащ в себе си фактори на растежа с висока концентрация, а също хормони, белтъчини и витамини. Аутоплазмата се въвежда локално в повредените тъкани на венците, местата за установяването на импланти или костна пластика, в областта на синус-лифтинга, в лунката на извадения зъб, в областа остеосинтеза или на установената мембрана, в челюстно-лицевите области на меките тъкани при протичане на остри и хронични инфекционно-възпалителни процеси.
Въведената в тъканите аутоплазма, благодарение на съдържащите се в нея фактори на растежа, предизвиква израстване на капилярите, нормализира хемодинамиката, тъканното дишане, обмяната на веществата. Едновременно с това протича процес на укрепване на костната тъкан, формиране на матрикса на колагена и костта, с участието на костни морфогенетични белтъци на колагена. Започва активация на местния имунитет. Важното е това, че компонентите, съдържащи се в аутоплазмата, са абсолютно естествени за човека, те не са мутагенни и не могат да предизвикват онкологични и други негативни реакции. .
Несъмнено плюс на мотода Plasmoliftng™ е това, че той е безопасен. Действително, състава на инжекцията - това е продукт на "собствено производство" на човека, той не е токсичен и напълно изключва всякакви реакции на отхвърляне и всякаква възможност за инфектиране.


Показания за използване на процедурата Plasmoliftng™:

-генерализиран пародонтит (1,2,3 степен),
-гингивит,
-локализиран пародонтит,
-алвеолит,
-операции за имплантиране и изваждане на зъби,
-периимплантит,
-профилактика на заболявания на тъканите на пародонта.

Эффект от процедуры:

- Укрепва тъканите на пародонта
- Отстранява възпалението и кръвотечението на венците
- Намалява подвижноста на зъбите
- Подобрява присаждането на импланти
- Съкращава периода на рехабилитация след челюстно-лицеви операции
- Увеличава продължителността на ремисиите на заболяванията на пародонта
- Профилактика на заболяванията в устната кухина


Плазмолифтинг в стоматологията