Стерилно - значи чисто и безопасно!

Стерилността на стоматологични инструменти  е задължителна предпоставка за безопасното  лечение. Не е тайна, че болестотворните бактерии често довеждат до по-сложно и скъпо лечение. Затова, стерилността в стоматологията е една  от основните задачи, чието решаване не е възможно без използването на висококачественно и съвременно оборудване.

В нашата клиника ние използваме оборудване с високохигиенни изисквания за стерилизацията на инструментите.

Дезинфекция на медицински инструменти  с използването най-добрите химични средства, както и най-съвременното оборудване, което позволява да  се постигнат най-добри резултати и да се осигури безопасно лечение.

За дезинфекцията и стерилизацията  на инструментите се  използват дезинфектанти, които имат бактерицидно (в това число по отношение на спорообразуващи организми и възбудители на туберкулоза), верулицидного(включително вирус на хепатит "В", ВИЧ и  вирус на полиемиелита) и фунгицидно (по отношение на  гъбични рода  Кандида и Трихофитни) действие.

Предварително почистени в ултразвукова вана и дезинфекцирани в специалните разтвори,  инструментите се запечатват  в пакет, след това се  стерилизират  в  автоклав с  вакуумно сушене от последно поколение, произведено от - МОСОМ (Италия), целият този комплекс позволява да се  постигнат най-добрите резултати  и да се  дадат гаранции за безопасно лечение.